ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στη Σέριφο ,στο Β.Α. άκρο της Χώρας Σερίφου ,εντός οικισμού και σε έκταση οκτώ (8) περίπου στρεμμάτων, περικλειόμενη από  δύο  δημόσιους  με θέα το Αιγαίο Ανατολικά και το κάστρο Σερίφου Νότια δημιουργήθηκαν  έξι (6) άρτια και οικοδομήσιμα  οικόπεδα καθώς και δρόμοι προσπέλασης ,κατόπιν κατάτμησης της συνολικής έκτασης ,(πράξη 913/πρωτ.3210/29-11-1995 της Πολεοδομίας Ν.Α. Κυκλάδων,  Τοπογράφος Αχ. Γαζής )  βάσει μίας συνολικής αρχιτεκτονικής μελέτης ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ανεξαρτησία και    άπλετη θέα  .

Για την καλύτερη πρόσβαση στα οικόπεδα και την σύνδεση με τον Επαρχιακό Δρόμο (Λιβάδι –Χώρα), αγοράσθηκε  δουλεία δρόμου σε οικόπεδο τρίτου και κατασκευάσθηκε δρόμος.

Για  τα έξι (6) αυτά  οικόπεδα εκδόθηκε μία  άδεια ανέγερσης τεσσάρων κατοικιών για το καθένα. Δημιουργία μίας νησιώτικης γειτονιάς με συνολικά 24 ανεξάρτητες  κατοικίες όσα και τη νησιά των  κυκλάδων κάθε μία με το δικό της οικόπεδο και το δικό της αρχιτεκτονικό σχέδιο, κάθε μία διαφορετική και αρμονισμένη με τη γη της.

2.1 Μετρικά στοιχεία

α)Αρχικό Τοπογραφικό –Έκταση

β)Γενικό Τοπογραφικό έκδοσης Αδειών ανά οικόπεδο

γ)Πίνακας Συνολικής Δόμησης ανά οικόπεδο

δ)Πίνακες Αναλυτικής Δόμησης ανά οικόπεδο. Εξι οικόπεδα με άδειες  για τέσσερις (4) ανεξάρτητες κατοικίες με ιδιόκτητο οικόπεδο η κάθε μία.Σύσταση καθέτου και οριζόντιας ιδιοκτησίας στο οικόπεδο 1.

2.2 Δίκτυα υποδομών

-Παροχή ηλεκτροδότησης εντός των οικοπέδων (κολώνα ΔΕΗ) .Έχει εγκατασταθεί μετρητής  εργοταξιακού  ρεύματος.

-Υδροδότηση βρίσκεται εντός οικισμού και έχει άμεση σύνδεση με το δίκτυο παροχής.

-Αποχέτευση πολύ κοντά με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα Σερίφου.

-Εντός δικτύου ΟΤΕ

3.1 ΕΚΤΑΣΗ –ΓΗ  7.900,00 ΤΜ

3.2ΜΕΛΕΤΕΣ

-Συνολική Αρχιτεκτονική μελέτη της έκτασης με εσωτερικούς  δρόμους

– Αρχιτεκτονικές μελέτες                            ανά οικόπεδο και ανά κατοικία

-Στατιστικές ,Ηλεκτρομηχανικές (Η/Μ)           >>

-Μελέτη προσμέτρησης                                     >>

-Μελέτη  εφαρμογής οικοπέδου 1.

-Λύση θεσμικών Προβλημάτων

3.3.ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

Ανά οικόπεδο μία Άδεια για 4 ανεξάρτητες, πέτρινες, διαφορετικές, κατοικίες με το δικό τους οικόπεδο.

3.4.ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ

Για την σύνδεση της έκτασης με το κύριο οδικό άξονα ( Επαρχιακό  Δρόμο)του νησιού αγοράσαμε δουλεία δρόμου και  έχει γίνει η διάνοιξη ) χρήζει διόρθωσης.

-Συμβολαιογραφική  πράξη

-Τοπογραφικά και Άδεια Σύνδεσης με Επαρχιακό δρόμο από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων ,Επαρχείο Μήλου  ΤΟ 041/04/03/2009

-Διάνοιξη ,κατασκευή τοιχίου  στήριξης

3.5.Στο οικόπεδο 1. Κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος  σε δύο κατοικίες  και έχει γίνει εκσκαφή θεμελίωσης  της τρίτης κατοικίας .

3.6.Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να επιλύουμε  τα θεσμικά η ότι άλλα  τυχόν προβλήματα τα οποία μπορούν να προκύψουν κατά τη υλοποίηση του έργου διότι διαθέτουμε και σας προσφέρουμε τις γνώσεις και την εμπειρία μας με τον τοπικό παράγοντα καθώς και τις απαραίτητες διασυνδέσεις .

3.7.Παρέχουμε Νομική κάλυψη με γραφείο με το οποίο ήδη συνεργαζόμαστε, καθώς επιτελείο ειδικών συμβούλων( Π. Μηχανικός, Πολεοδόμος, Τοπογράφος ,ειδικός διαπραγματευτής , Αρχιτεκτονικό γραφείο έργο του οποίου είναι οι μελέτες μας )για την ολοκλήρωση με τον καλύτερο  τρόπο της πώλησης.

Τα ανωτέρω που σας προσφέρουμε  παρέχουν την δυνατότητα να αξιοποιηθούν και διαφορετικά από τον αρχικό προορισμό δηλαδή την δημιουργία μίας νησιώτικης γειτονιάς με 24 ανεξάρτητες κατοικίες προς πώληση η μίσθωση.

Παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης των υπαρχουσών  αδειών και να κτισθούν σε κάθε οικόπεδο λιγότερες η και μία κατοικία με το σύνολο των τετραγωνικών που επιτρέπεται ανά οικόπεδο.

Να  γίνει εκμετάλλευση ως μισθωμένες βίλλες

Να λειτουργήσει ως ξενοδοχείο κλασσικό η εναλλακτικό η ιατρικό και αποκατάστασης η ιδανικό για έμπνευση και αναζωογόνηση κλπ

Η εκμετάλλευσή του προσφέρεται με πώληση εκ μέρους μας συνολικά η τμηματικά

Η  έκταση ανήκει  σε ένα φυσικό πρόσωπο

Η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση [ Έκδοση αδειών κλπ.] ανήκει στην εταιρεία

Σ.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Γ.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΕ διαχειριστής της οποίας είναι ο Γ.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Συμβόλαια κτήσεις γης  ,  Άδειες ανέγερσης, Τοπογραφικά, Μελέτες  ,νομιμοποιητικά εταιρείας στην διάθεσή σας

Καθώς και  Νομικό , Τοπογραφικό, Αρχιτεκτονικό, φορολογικό ,συμβολαιογραφικό Γραφείο.

Στην περίπτωση που σας είναι απαραίτητη μία εταιρεία για την δραστηριοποίηση σας στην Ελλάδα σας  μεταβιβάζουμε την ήδη υπάρχουσα δική μας.

Η επένδυση αυτή  ώριμη – έτοιμη να ξεκινήσει έχει πλήρως έτοιμη την υποδομή και σας παρέχουμε την υποστήριξή μας ως την υλοποίηση της αποφασής σας

Η ομάδα μας περιλαμβάνει άτομα ικανά και είμαστε  έτοιμοι να σας τα συστήσουμε και να εγγυηθούμε για αυτά.

  1. ΑΞΙΑ ΓΗΣ     ΜΕ ΑΔΕΙΕΣ , ΜΕΛΕΤΕΣ,     ΣΥΝ ΤΙΣ ΔΥΟ  ΗΜΙΤΕΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ( ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΦΕΡΟΝΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ)     ΕΥΡΩ  1.800,000,00

2.  ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΗΜΙΤΕΛΗ ΕΥΡΩ 300.000,00