ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πραγματική επενδυτική τουριστική ευκαιρία.

Πώληση οικόπεδου με 2 ημιτελή κτίσματα

Στη Σέριφο, στο Β.Α. άκρο της Χώρας Σερίφου, εντός του οικισμού και σε έκταση οκτώ (8) περίπου στρεμμάτων, περικλειόμενη από δύο δημόσιους δρόμους με θέα το Αιγαίο Ανατολικά και το κάστρο Σερίφου Νότια, δημιουργήθηκαν έξι (6) άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα, καθώς και δρόμοι προσπέλασης, κατόπιν κατάτμησης της συνολικής έκτασης (πράξη 913/πρωτ. 3210/29-11-1995 της Πολεοδομίας Ν.Α. Κυκλάδων,

Η προσφορά περιλαμβάνει :

1. οικόπεδο 7.900 τ/μ με υποδομές ηλεκτρισμού ,νερού ,τηλεφώνου και πρόσβασης.

3. Κατασκευή ημιτελούς κατοικίας με οπλισμένο σκυρόδεμα ..τ/μ σε τρία επίπεδα.

4. Κατασκευή ημιτελούς κατοικίας με οπλισμένο σκυρόδεμα ..τ/μ σε τρία επίπεδα.

5. Εκσκαφή θεμελίωσης τρίτης κατοικίας

6. Άπλετες παροχές υποστήριξης μετά την πώληση

7.Δυνατοτητα μεταβίβασης της ιδιοκτήτριας εταιρείας

8.δυνατοτητα ίδρυσης νέας εταιρείας

9. Μελέτες :

Α) Αρχιτεκτονικά

Β)Στατικά

Γ) Ηλεκτρομηχανολογικά (Η/Μ)

Δ) Μελέτη Εφαρμογής Οικοπέδου 1

Ε)Λύση Θεσμικών Προβλημάτων

Ζ) Μελέτη Προμέτρησης

10. Έκδοση Αδειών για 24 κατοικίες :

Ανά οικόπεδο μία Άδεια για 4 ανεξάρτητες πέτρινες κατοικίες με το δικό τους οικόπεδο

11. Αγορά δουλείας Δρόμου:

Α) Συμβολαιογραφική Πράξη

Β) Τοπογραφικά και Άδεια Σύνδεσης με Επαρχιακό δρόμο από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων, Επαρχείο Μήλου: Τ.Π.041/04-03-09

Γ) Διάνοιξη, κατασκευή τοιχείου στήριξης

Τιμή : 1.600.000 ευρώ